Privacybeleid Pop-up office coöperatie U.A.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Via onze website bieden wij diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Het Privacybeleid van de Pop-up office coöperatie U.A.is op deze pagina te lezen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie
 • IBAN
 • cv
 • geslacht

Wij gebruiken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om uw overeenkomst te verwerken
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, facturen en/of post
 • om uw vragen te beantwoorden, of uw klachten te behandelen via socialmedia, e-mail, per post of telefonisch
 • om uw sollicitatie te verwerken
 • verwerking van betalingsgegevens

Verstrekking aan derden

Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Binnen de organisatie zijn de directie en de aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Er worden van uw gegevens geen fysieke kopieёn gemaakt.

Recht op inzage

U heeft het recht, ten alle tijden uw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@popupprofessionals.nl of telefonisch contact op te nemen met Pop-up professionals door te bellen naar 030-8201104.

Bewaartermijn

Gegevens worden net zo lang bewaard als iemand klant is. Zodra iemand geen klant meer is, worden na 1 jaar alle gegevens verwijderd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder, als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer 088-1805250.

Heeft u toch nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

info@popupprofessionals.nl

Telefoonnummer: 030-8201104

Grebbeberglaan 15 | 3527 VX | Utrecht

Btw nummer: NL 852387465B01 | Kvk nummer: 56978715